Přístroje a vybavení - bamed s.r.o.

Vytištěno ze serveru www.bamed.cz 17. 7. 2024 000 23:37:05

9 l Freshtake Solvent Recycler

Recyklační přístroj pre recyklaci rozpouštědel

Popis: Recykluje xylen, náhrady xylenu, alkohol a aceton s 90-95% výtěžností
Katalogové č. MSLV-14-CE-A (220/240 V)
Rozměry: 420 x 920 x 610 (š x v x h)
Napájení: 240 VAC, 8.2 A, 50/60 Hz
Časy recyklace:  Xylen:   15 až 20 minut/litr
Ethanol: 20 až 30 minut/litr

Specifikace:9 l Freshtake web.jpg

 • Frakční destilace
 • Plně automatický, ovládaný dotykovou obrazovkou
 • Automatická separace odpadu
 • Nové teplelně odolné odpadní vaky pro opakované použití
 • Snadné vypouštění recyklátu
 • Bez nutnosti zvedání recyklátu
 • Vestavěný bezpečnostní kontejner pro případ úniku roztoku
 • Mezi procesy není požadováno schlazení přístroje
 • Splňuje nejnovější požadavky na požární bezpečnost pro destilační přístroje
 • Žádné požadavky pro napojení na vodu nebo odtah
 • Žádné horké povrchy – chladné na dotek
 • Snadný přístup pro vyjmutí odpadní nádoby!
© 2005-2024 bamed s.r.o.